Progressiv pensionering: person, der leverer en deltidsaktivitet

Den progressive pensionsordning er åben for medarbejdere, der opfylder følgende betingelser:

arbejde på deltid i henhold til artikel L. 3123-1 i arbejdsloven; have nået den lovbestemte minimumspensionsalder (62 år for forsikrede født 1. januar 1955 eller senere) nedsat med 2 år, uden at kunne være mindre end 60 år; begrunde en varighed på 150 kvartaler af aldersforsikring og perioder, der anerkendes som tilsvarende (Social Security Code, art. L. 351-15).

Dette system giver arbejdstagere mulighed for at udøve reduceret aktivitet, mens de nyder godt af en del af deres alderspension. Denne brøkdel af pensionen varierer afhængigt af deltidsarbejdets varighed.

Bekymringen er, at i henhold til arbejdskodeksen betragtes som deltid, medarbejdere, der har kortere arbejdstid:

til den lovlige varighed på 35 timer om ugen eller til den varighed, der er fastsat ved kollektiv aftale (filial eller virksomhedsaftale) eller til den arbejdstid, der gælder i din virksomhed, hvis varigheden er mindre end 35 timer; til den resulterende månedlige varighed

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Den meteoriske stigning af Stéphanie, QSSE Manager for Bureau Veritas