Tidsbegrænset kontrakt: forrang for den udvidede filialaftale

I princippet kan en kollektiv overenskomst eller en udvidet filialaftale indeholde:

Med hensyn til fornyelse er antallet, i mangel af omfattende kontraktbestemmelser, begrænset til 2 af arbejdskodeksen.
Varigheden af ​​fornyelsen / tilføjelserne til den oprindelige varighed af CDD må ikke overstige den maksimale varighed, der er fastsat i filialaftalen eller, i modsat fald, de supplerende bestemmelser i arbejdskodeksen.

Med hensyn til ventetiden beregnes perioden i mangel af bestemmelser i den udvidede filialaftale i henhold til bestemmelserne i arbejdskodeksen:

1/3 af løbetiden for den udløbne kontrakt, inklusive fornyelse, når denne er lig med eller større end 14 dage halvdelen af ​​dens varighed, hvis den oprindelige kontrakt inklusive fornyelse er mindre end 14 dage. Tidsbegrænset kontrakt: undtagelse indtil 30. juni 2021

Efter den første dekonfinering blev disse regler lempet for at håndtere konsekvenserne af sundhedskrisen. En lov, der blev offentliggjort den 18. juni 2020 i Den Europæiske Unions Tidende, gør det muligt at fastsætte i en virksomhedsaftale:

det maksimale antal fornyelser for en CDD. Men…

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Frankrig står stille, bis repetita