Godtgørelseshastighed og den delvise aktivitetsydelse: almindelig ret

I delaktivitet betaler du medarbejderne en times kompensation svarende til 70% af deres bruttoløn. Den maksimale vederlag til beregning af erstatningen er begrænset til 4,5 SMIC.

Pr. 1. februar 2021 skulle fratrædelsesgodtgørelsen stige til 60% af bruttoreferencevederlaget. Dette fald udsættes til 1. marts. Således forbliver timesatsen for godtgørelsen fast til 70% indtil den 28. februar inklusive.

Bestemmelsen, der bestemmer, at den udbetalte nettogodtgørelse ikke må overstige medarbejderens sædvanlige nettotimeløn, og som præciserer, at nettogodtgørelsen og vederlaget skal forstås efter fradrag af de obligatoriske bidrag og bidrag, som arbejdsgiveren tilbageholder, bør gælde fra den 1. februar. Men dets ikrafttræden er også udskudt til 1. marts 2021.

Indtil 31. januar 2021 blev timeprisen for den delvise aktivitetsydelse sat til 60% af bruttotimeløn for den pågældende medarbejder inden for grænsen på 4,5 timers mindsteløn. Den skulle stige til 36% af medarbejderens tidligere bruttoløn pr. 1. februar 2021.

Men på grund af situationen ...

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Progressiv pensionering udvidet til medarbejderne på en fast dagsbasis