Progressiivinen eläkkeelle siirtyminen: henkilö, joka tarjoaa osa-aikatyötä

Progressiivinen eläkejärjestelmä on avoin työntekijöille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

osa-aikatyötä työlain L. 3123-1 §:ssä tarkoitetulla tavalla; ovat saavuttaneet lakisääteisen vähimmäiseläkeiän (62 vuotta 1 tai sen jälkeen syntyneillä vakuutetuilla), joista on vähennetty 1955 vuotta, mutta eivät saa olla alle 2 vuotta; perustella 60 neljäsosaa vanhuusvakuutuksesta ja vastaaviksi tunnustetuista jaksoista (sosiaaliturvalaki, art. L. 150-351).

Tämän järjestelmän avulla työntekijät voivat harjoittaa vähäisempää toimintaa samalla kun he saavat osan vanhuuseläkkeestään. Tämä eläkkeen osuus vaihtelee osa-aikatyön keston mukaan.

Huolena on, että työsäännöstössä tarkoitetaan osa-aikaisia ​​työntekijöitä, joilla on lyhyempi työaika:

lailliseen kestoon 35 tuntia viikossa tai työehtosopimuksella (sivuliike tai yrityssopimus) vahvistettuun kestoon tai yrityksessä sovellettavaan työaikaan, jos kesto on alle 35 tuntia; saatuun kuukausittaiseen kestoon,

Jatka artikkelin lukemista alkuperäisellä sivustolla →

LUE  Ilmainen: Luo legenda kuvakeryhmille