Print Friendly, PDF & Email

Tá dhá chineál páirtghníomhaíochta ann le leibhéil éagsúla tacaíochta don oiliúint:

Gníomhaíocht Pháirteach (PA): Tá tacaíocht FNE bunaithe ar 70% de chostais oideachais (agus ní 100% a thuilleadh mar a bhí go dtí 31/10/2020). Gníomhaíocht Pháirteach Fadtéarmach (APLD): Tá tacaíocht FNE bunaithe ar 80% de chostais oideachais le huasteorainn socraithe ag 6000 euro ar an meán in aghaidh an fhostaí agus in aghaidh na bliana (i.e. 4800 euro ag cur an 80% i bhfeidhm) .

Sa dá chás, is féidir costais bhreise cosúil le costais lóistín, lónadóireachta agus iompair a chlúdach ar bhonn ráta comhréidh de €2,00 gan cáin a áireamh (€2,40 cáin san áireamh) in aghaidh gach uair an chloig oiliúna duine le duine, arna fhianú ag a deimhniú críochnaithe gan aon chineál údar maith eile (ní mór na costais seo a chur in iúl agus íocaíocht á hiarraidh).
Déantar costais luach saothair a mhaoiníonn an pháirtghníomhaíocht cheana a eisiamh i gcónaí.

NOUVEAU : Ón 1 Samhain, d’aon oiliúint a thosóidh roimh Mhárta 2021, iompróidh Aonfhoirmeacht an fuílleach iníoctha ag an bhfostóir.

Ní chlúdaíonn an tacaíocht ach tréimhsí oiliúna a cuireadh i gcrích le linn na páirtghníomhaíochta.

I gcás…

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Iompar féinmharaithe: a aithint agus a chosc