Print Friendly, PDF & Email

Feabhsaíonn trí fhoraithne, a glacadh i bhfeidhm an dlí an 6 Lúnasa 2019 maidir le claochlú na seirbhíse poiblí, earcaíocht, comhtháthú agus forbairt gairme daoine faoi mhíchumas sa tseirbhís phoiblí.

Bunú ag deireadh conartha printíseachta

Foraithne a foilsíodh an 7 Bealtaine san Iris Oifigiúil éasca daoine faoi mhíchumas a bhunú a bhfuil conradh printíseachta críochnaithe acu sa tseirbhís phoiblí. Beidh siad in ann leas a bhaint as rochtain dhíreach ar phost ó nós imeachta tiomnaithe.

Ní mór d’iarrthóirí a n-iarratas ar thionacht a sheoladh trí mhí ar a laghad roimh dheireadh a gconartha printíseachta chuig an údarás earcaíochta. Tá mí amháin ag an dara ceann ón iarratas a fháil chun togra tionachta a sheoladh chomh maith le tairiscint amháin nó níos mó ar phost a fhreagraíonn do na feidhmeanna a chomhlíontar le linn na printíseachta. Mura bhfuil aon mholadh aige a dhéanamh, cuirfidh sé ar an eolas iad laistigh den teorainn ama chéanna. Beidh cúig lá dhéag ag iarrthóirí a n-iarratas a sheoladh. Scrúdóidh coiste tionachta na comhaid agus cuirfidh siad glaoch ar na hiarrthóirí chun agallaimh nach mór

LÉIGH  "Léiríonn an rogha cianfhoghlama aibíocht, spiorad fiontraíochta agus diongbháilteacht"