Plean forbartha scileanna

Cuideachta atá ag iarraidh a foireann a fhorbairt agus ar an gcaoi sin a fás. Is féidir é a bhunú ar phlean forbartha scileanna. Seo roinnt gníomhaíochtaí oiliúna nach mór cead an fhostóra a bheith acu dá bhfostaithe. Dírigh ar an gcur chuige 4 phointe seo.

Cad is plean forbartha scileanna ann?

Ón 1 Eanáir, 2019, éiríonn an plean oiliúna an plean forbartha scileanna. Tugann sé le chéile gníomhaíochtaí oiliúna uile an fhostóra dá fhostaithe. Toisc go mbaineann an gníomh oiliúna cuspóir gairmiúil amach, déanfaidh gach roinn riachtanais oiliúna a cuid fostaithe a mheas.

Ag deireadh na hoiliúna, beidh eolas agus fios gnó nua faighte ag na fostaithe. Beidh siad in ann a gcuid eolais agus taithí a nuashonrú nó a neartú chun a seasamh reatha nó a seasamh amach anseo a choinneáil.

Is féidir forbairt scileanna a dhéanamh trí oiliúint phearsanta nó ghrúpa. Pleanáiltear cruinnithe gairmiúla ag aontaí poist nó fóraim mar chuid de phlean forbartha scileanna.

Níl forbairt plean forbartha scileanna éigeantach don fhostóir, ach moltar go mór é. Cuidíonn an gníomh acmhainní daonna seo le mothú muintearais na bhfostaithe a fhorbairt. Déanta na fírinne, beidh fostaí atá comhtháite i bplean forbartha scileanna táirgiúil agus spreagtha.

LÉIGH  An geilleagar ciorclach a thuiscint agus a chomhtháthú trí oiliúint HP LIFE

Cé hiad na páirtithe leasmhara i bplean forbartha scileanna?

Tá imní ar dhá pháirtí faoin bplean forbartha scileanna:

An fostóir

Is féidir leis imní a chur ar gach cuideachta cibé acu VSE, FBM nó tionscal iad. Is é cinneadh an fhostóra cur i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm an phlean forbartha scileanna. Ní fhéadfaidh an dara ceann é a úsáid i ndáiríre mura mbraitheann sé an riachtanas.

Na comhoibritheoirí

Is féidir le gach fostaí, cibé acu bainisteoirí, feidhmeannaigh nó oibreoirí iad, a bheith mar chuid de phlean forbartha scileanna. Is cuid den ghnáthchonradh fostaíochta é. Nuair a bheidh fostaí curtha ar an eolas faoi oiliúint i bhforbairt scileanna, caithfidh an dara duine freastal air. Tabhair faoi deara gur féidir fiú fostaithe ar chonarthaí ar théarma seasta, nó ar thréimhsí trialach a áireamh sa phlean forbartha scileanna. Ach braitheann sé ar na cuideachtaí.

D’fhéadfaí diúltú an fhostaí páirt a ghlacadh in oiliúint a mheas mar neamhdhóthanacht a d’fhéadfadh mí-iompar gairmiúil a dhéanamh. Easpa údar le fostaí le linn na hoiliúna toisc go bhfuil sé ar shaoire bhreoiteachta, nó ar shaoire. Ar ndóigh níl aon iarmhairt ann.

Ina theannta sin, mura bhfuil fostaí curtha san áireamh sa phlean forbartha scileanna, féadfaidh siad iarraidh a bheith rannpháirteach tar éis agallaimh lena N + 1 (ordlathas). Tabharfaidh an dara ceann údar maith lena riachtanais trí agallamh agus trí mheastóireacht.

Coinneoidh an fostaí a chearta go léir le linn na hoiliúna. Tá a chúiteamh agus a shochair gan athrú. Má tharlaíonn aon eachtra le linn na hoiliúna, measfar gur timpiste oibre é seo.

LÉIGH  Tuairisceáin chánach: botúin le seachaint

Féadfaidh an fostaí a bhí as láthair le linn na hoiliúna leas a bhaint as seisiún feabhais má tá údar lena neamhláithreacht. Cosúil le scíth leighis, dul san ospidéal nó riachtanas teaghlaigh. Níl saoire, fiú má tá sí pleanáilte chomh maith le ceadanna eisceachtúla, mar chuid d’láithreacht a bhfuil bonn cirt léi maidir le hoiliúint i bhforbairt scileanna.

Conas plean forbartha scileanna a chur ar bun?

Éascaíonn forbairt plean forbartha scileanna seachadadh oiliúna. Tosaíonn a chur i bhfeidhm le riachtanais oiliúna a bhrath.

Mar shampla: is tusa an bainisteoir cumarsáide, is é an tasc atá agat cumarsáid inmheánach agus sheachtrach a bhainistiú. Teastaíonn oiliúint uait sa chumarsáid dhigiteach chun dea-cháil do chuideachta a bharrfheabhsú. Más ábhar nua duit an t-ábhar nó má tá roinnt rudaí bunúsacha agat chun níos mó a fhoghlaim faoi. Teastóidh oiliúint uait sa chumarsáid dhigiteach.

Cuireann do N + 1 an iarraidh chuig an ordlathas i bhfoirm cáipéise. Caithfidh luach breise, tionchair agus fad na hoiliúna don chuideachta a bheith san áireamh ann. Tar éis an t-ordlathas a bhailíochtú, rachaidh an iarraidh chuig acmhainní daonna, a lorgóidh an soláthraí seirbhíse cuí chun an oiliúint a dhéanamh. Is féidir oiliúint a dhéanamh go hinmheánach nó lasmuigh den chuideachta. Íocfaidh an fostóir an costas.

Ag deireadh na hoiliúna, cuirfear measúnú beo ar na héachtaí faoi bhráid. Cinnfidh sé seo an leibhéal scile atá gnóthaithe agat sa réimse. Ina theannta sin, déanfar measúnú scileanna freisin chun do thorthaí a mheas. Déantar an gníomh seo le linn na dtréimhsí meastóireachta de réir fhéilire do chuideachta. De ghnáth, déanann struchtúir fhoirmiúla measúnuithe scileanna gach ráithe nó dhó sa bhliain.

LÉIGH  Cén fáth a shocraíonn agus a oibríonn sa Fhrainc?

Caithfidh toradh inláimhsithe a bheith mar thoradh ar an bplean forbartha scileanna. Chomh maith le heolas an fhostaí, caithfidh an struchtúr, i measc rudaí eile, a cháil a mhéadú ar líonraí sóisialta.

Conas a aithint gur éirigh le plean forbartha scileanna?

Ní aithníonn go leor ceannairí éifeachtacht phlean forbartha scileanna. B’fhéidir gurb é seo ceann de na cúiseanna. Ní mheasann struchtúir áirithe gur gá oiliúint a chur ar a gcuid fostaithe. Síleann siad go bhforbróidh na scileanna leo féin trí fhoghlaim sa phost.

Mar sin féin, is féidir go leor táscairí feidhmíochta a thomhas trí ghníomh oiliúna a chur i bhfeidhm. Má ghlacaimid mar shampla bainisteoir cumarsáide a ndearnadh oiliúint air i mBainistíocht Pobail mar shampla. Beidh roinnt scileanna gnóthaithe ag an rannpháirtí, mar chleachtas na margaíochta isteach, staidéir anailíseacha agus máistreacht ar uirlisí digiteacha. I measc rudaí eile, is féidir go mbraitheann tú do spreagadh agus do mhothú muintearais.

An rud is fearr le déanamh chun torthaí fíor a fháil. Tá sé saghas ag cruthú do chumais roimh ré. Agus sin, is cuma cén réimse. Más rud é, thar na sé mhí amach romhainn, go mbeidh tú ag traenáil leat féin. Ar chruthú gach cineál dashboards in Excel. É sin a thairiscint duit do chomhghleacaithe chomh luath agus a thagann an deis chun cinn. Nó do shaoiste, cairteacha rianaithe iontacha. Is léir nuair a iarrann tú oiliúint in Excel. Ní bheidh amhras ar éinne faoi úsáideacht na hoiliúna seo. Tá do chumais léirithe cheana féin. Ní bheidh ann ach foirmiúlacht shimplí. An fhéidearthacht duit do shaineolas a mhéadú.