Tá éagsúlacht mhór i riachtanais acmhainní daonna agus fios gnó ó chuideachta amháin go cuideachta eile. Mura gcomhlíontar na riachtanais seo, d’fhéadfadh scrogaill forbartha gearrthéarmacha nó fadtéarmacha teacht chun cinn laistigh den chuideachta. Mar sin is gá oiliúint i staidéar oibre a thosú nó fiú athoiliúint a dhéanamh. Nuashonrú ar Athshlánú nó cur chun cinn staidéar oibre (Pro-A). Gléas a ligfidh duit do shlí bheatha a threisiú. Is fútsa atá sé iarrachtaí a dhéanamh chun do thoilteanas traenála a léiriú. Níl mórán seans ann go roghnófar thú de sheans íon.

 Athoiliúint nó cur chun cinn trí mhalartú a thuiscint

Is bealach é chun aon naisc laga nó poist lárnacha sa phróiseas forbartha gnó a uasghrádú. Is é sin le rá, ní mór d'aon ghnó é féin a athrú chun freastal ar na héilimh iolracha a fhorchuireann an teicneolaíocht, an mhargaíocht agus na tomhaltóirí.

Mar sin tá leas ag gach cuideachta a cuid fostaithe go léir a ullmhú chun na críche seo.

Cuidíonn athfhorbairt nó cur chun cinn staidéir oibre le cuideachta ar bith a haonad táirgeachta a oiriúnú d’aon dúshlán. Ar thaobh amháin, is uirlis bhrabúsach é an Pro-A don fhiontraí atá ag lorg saineolais nua.

Ar an láimh eile, cinntíonn sé slí bheatha ghairmiúil na bhfostaithe a bhaineann leas as. Féadann sé gairm nua a fheidhmiú d’fhonn tionscadal aistrithe gairmiúil a dhéanamh. Gheobhaidh fostaithe athdhíriú gairmiúil chun leasa a ngairme agus a dtodhchaí ghairmiúil.

LÉIGH  Máistir an cuardach le haghaidh maoinithe a bhuíochas leis an oiliúint seo

Ar an mbealach seo, a luaithe a bheidh na seisiúin oiliúna nó tiontaithe críochnaithe, faigheann fostaithe ardú céime sóisialta nó gairmiúil. Agus baintear an cuspóir deiridh amach: a bheith rathúil sa tionscadal forbartha laistigh den chuideachta agus a tháirgeadh a mhéadú go fadtéarmach.

Cé na próifílí gairmiúla a bhfuil rochtain acu ar chur chun cinn staidéir oibre?

Caithfidh an t-iarrthóir fostaí a bheith faoi chonradh CDI. De réir airteagal L. 5134-19 agus de réir an Chóid Saothair, is féidir leo siúd a shínigh an conradh comhtháthaithe aonair nó CUI an oiliúint seo a leanúint freisin. An fostaí ar mian leis ardú céime a fháil faoin Pro-A. Ní mór leibhéal oideachais níos ísle a bheith agat ná céim bhaitsiléara.

Féadfaidh an fostaí a chleachtann a ghairm go páirteach tar éis údarú an riaracháin a iarrthóireacht a mholadh le haghaidh ardú céime trí mhalartú. Féadfaidh lúthchleasaí nó traenálaí gairmiúil faoi chonradh CDD cáiliú don chur chun cinn seo freisin. Go ginearálta, is fostaithe iad seo a bhfuil cáilíochtaí acu atá faoi bhun an chaighdeáin a éilíonn forbairt theicneolaíoch.

Dá bhrí sin, ligfidh feidhmeannaigh cuideachtaí dóibh trí Pro-A. Oiriúnú do na hathruithe atá ag tarlú laistigh den chuideachta. Ag deireadh na ngníomhartha oiliúna, gheobhaidh siad leibhéal cáilíochta níos fearr. Ligfidh sé seo dóibh rochtain a fháil ar ardú céime nó ar áit níos inmhaíte.

Cad iad na cineálacha oiliúna le linn Pro-A?

Leanfaidh na fostaithe a roghnófar don oiliúint seo cúrsaí gairmiúla agus teicneolaíochta go teoiriciúil a chaithfidh siad a chur i bhfeidhm níos déanaí. Ag brath ar na cáilíochtaí atá ag teastáil, déanfar intéirneachtaí faoi choinníollacha praiticiúla comhfhreagracha. Mar sin, is féidir le mic léinn atá faoi chuimsiú Pro-A aicmiú a fháil a aithníonn comhaontú comhchoiteann brainse.

LÉIGH  Foghlaim fiontraíocht: oiliúint saor in aisce chun do ghnó a thosú

Baineann na mic léinn fostaithe seo leas as intéirneachtaí agus deiseanna eile chun obair dheonach a dhéanamh ar thascanna teicniúla nó ar leith. Ag deireadh na hoiliúna Pro-A, bainfidh siad leas as Bailíochtú na taithí a fuarthas (VAE). Beidh siad cláraithe freisin leis an RNCP (Eolaire Náisiúnta Deimhnithe Gairmiúla).

Go deimhin, ón 23 Lúnasa, 2019 nuair a chuirtear ordanás n ° 2019-861 i bhfeidhm, is féidir le duine leas a bhaint as cáilíocht ghairmiúil a bhuíochas leis an Pro-A. Is cáilíocht é seo a bhaineann leis an liosta deifnídeach de bhrainse gairmiúil. Is féidir Pro-A a fhorbairt mar gheall ar theicnící as feidhm agus athruithe móra in aon bhrainse gairmiúil.

Conas a dhéantar oiliúint bunaithe ar obair?

Is féidir oiliúint a reáchtáil le linn uaireanta oibre. Mar sin íoctar an fostaí go míosúil. Imríonn fostaí le níos mó taithí, arna cheapadh ag bainisteoir na cuideachta, ról an teagascóra agus dá bhrí sin soláthraíonn sé oiliúint staidéir oibre chun é seo a dhéanamh. Maireann an teagascóireacht, mar chuid den Pro-A, idir 6 mhí agus 12 mhí (nó íosmhéid 150 uair an chloig).

Cuirfidh an teagascóir fáilte agus treoir roimh an bhfostaí le linn a athoiliúna nó a oiliúna. Is faoin teagascóir seo a sceideal agus a ghníomhaíochtaí a phleanáil d’fhonn na teicnící uile atá ag teastáil a theagasc. Glacfaidh an teagascóir céanna seo páirt sa chéim dheiridh den obair leantach oiliúna: a mheastóireacht.

Is féidir an Pro-A a dhéanamh lasmuigh d’uaireanta oibre. Ní bhfaighidh an tairbhí aon liúntas oiliúna sa chás seo. Is féidir na huaireanta oibre a chaitheamh go hiomlán nó go páirteach ar sheisiúin oiliúna. Caithfidh an fostóir agus an fostaí lena mbaineann cinneadh a dhéanamh le chéile, tar éis do chúram an oiliúnaí comhaontú a dhréachtú.

LÉIGH  Cé atá in ann tairbhe a bhaint as stad oibre a bhaineann le dúnadh scoileanna? Má tá tú i dteideal é, cad é méid agus tréimhse an chúitimh?

Le linn na tréimhse seo, beidh leasú san áireamh i gconradh fostaíochta an fhostaí. Mar sin féin, leanann sé air ag baint leasa as na buntáistí uile a bhaineann le Slándáil Shóisialta nó le cuideachta árachais sláinte comhlántach na cuideachta. Mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh aisíocaíochtaí agus tacaíocht aige i gcás breoiteachta.

Cad as a dtagann an maoiniú le haghaidh Pro-A?

Má ghlactar le hoiliúint staidéir oibre, is gá glacadh le sannadh gairmiúil. Ní féidir a cheangal ar fhostaithe a bhfuil rochtain acu ar oiliúint obair-nasctha aon rud a íoc. Tá sé in áit an tOibreoir Inniúlachta (OPCO) nó an chuideachta (ar choinníoll go bhfuil seirbhís oiliúna agat) a mhaoiníonn gach rud.

Is ráta comhréidh é seo a chlúdaíonn costais oiliúna, cóiríochta agus iompair don fhostaí staidéir oibre. Is é an ráta comhréidh atá i gceist ná 9,15 euro in aghaidh na huaire de réir réamhshocraithe de réir na foraithne. Mar sin féin, féadfaidh an brainse atá freagrach as oiliúint soláthar a dhéanamh do chúiteamh níos fearr.

Is féidir leis an Oibreoir Inniúlachta luach saothair na bhfostaithe in oiliúint a ráthú má tá sé beartaithe ag an mbrainse gairmiúil tionscanta roimh ré. Féadfaidh an t-oibreoir íoc as seirbhísí uile theagascóir na cuideachta freisin.

Féadfaidh sé glacadh leis na costais a bhaineann le feidhmiú na seirbhíse teagaisc i gcónaí faoi chuimsiú Pro-A. Is é seo an chuid de na cistí a dháiltear ar oiliúint Pro-A faoi réir bainistíochta cuideachta fhrithpháirtigh a fhágann gur féidir luach saothair a thabhairt do na fostaithe malartacha seo agus na teagascóirí seo a cheaptar chun athoiliúint nó Pro-A a dhéanamh. Seo deis gan a bheith caillte.