શૈક્ષણિક ખર્ચના સંદર્ભમાં, કર્મચારી તેના પર્સનલ ટ્રેઈનિંગ એકાઉન્ટ (CPF) પર નોંધાયેલા અધિકારોને એકત્રિત કરે છે જેથી તે તેના તાલીમ અભ્યાસક્રમ માટે નાણાં પૂરા પાડી શકે. તે CPF (OPCO, એમ્પ્લોયર, સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ વગેરે) પર ચૂકવણી કરવા માટે અધિકૃત ફંડર્સ દ્વારા ટ્રાન્ઝિશન પ્રોને ચૂકવવામાં આવેલા વધારાના ધિરાણનો પણ લાભ મેળવી શકે છે. આ સંદર્ભમાં, ટ્રાન્ઝિશન પ્રો શૈક્ષણિક ખર્ચ સહન કરે છે. તેઓ અમુક શરતો હેઠળ પરિવહન, ભોજન અને રહેઠાણના ખર્ચ સહિત આનુષંગિક ખર્ચને પણ આવરી લે છે. જે કર્મચારીઓએ પ્રોફેશનલ પ્રિવેન્શન એકાઉન્ટ (C2P) હેઠળ પોઈન્ટ્સ મેળવ્યા છે, તેઓ તેમના પ્રોફેશનલ ટ્રેનિંગ એકાઉન્ટને ટોપ અપ કરવા માટે આ પોઈન્ટનો ઉપયોગ કરી શકે છે. વધુ માહિતી માટે, તમે નીચેની સાઇટનો સંપર્ક કરી શકો છો https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home/salarie/vous-former/vos-demarches.html

મહેનતાણુંના સંદર્ભમાં, ટ્રાન્ઝિશન પ્રો કર્મચારીના તેના તાલીમ અભ્યાસક્રમ દરમિયાનના મહેનતાણા તેમજ સંબંધિત સામાજિક સુરક્ષા યોગદાન અને કાનૂની અને કરાર આધારિત શુલ્કને આવરી લે છે. સક્ષમ ટ્રાન્ઝિશન પ્રો દ્વારા ભરપાઈ કરવામાં આવે તે પહેલાં આ મહેનતાણું એમ્પ્લોયર દ્વારા કર્મચારીને ચૂકવવામાં આવે છે.
50 થી ઓછા કર્મચારીઓ ધરાવતી કંપનીઓમાં, એમ્પ્લોયરને તેની વિનંતી પર, ચૂકવેલ મહેનતાણુંની ભરપાઈ અને એડવાન્સ સ્વરૂપમાં કાનૂની અને પરંપરાગત સામાજિક સુરક્ષા યોગદાનથી લાભ મળે છે.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  અસરકારક નિર્ણયો લો