Ispiši Prijateljski, PDF i E-mail

CRPE (ugovor o profesionalnoj prekvalifikaciji u poduzeću) je praktična i podučavana obuka koja se može nadopuniti stručnim osposobljavanjem i na kraju koje zaposlenik ne samo da stječe nove vještine, već i iskustvo nove profesije.

Postavlja se na kraju prestanka rada i formalizira se u obliku ugovora koji sklapaju zaposlenik, poslodavac i fond primarnog zdravstvenog osiguranja (ili općeg fonda socijalnog osiguranja) te izmjene i dopune ugovora o radu koju potpisuje zaposlenik.

Ovisno o slučaju, socijalna služba zdravstvenog osiguranja ili služba zdravlja i prevencije rada mogu koordinirati postupke sa zaposlenikom, njegovim poslodavcem, liječnikom medicine rada i Cap emploi ili Comète France.

PROČITAJTE  Naučite ulagati u tržište dionica: Uvodni tečaj