Print Friendly, PDF & Email

Ce tutorial ຟຣີ evokes the ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນ (ເພີ່ມມື້ເຮັດວຽກ, ປີ, ເພີ່ມຮູບແບບ, ຊຸດທີ່ມີໄລຍະຫ່າງທີ່ແນ່ນອນ ... ) ໃນ Excel. ຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນເອົາມາຈາກ "Essentials of Excel: mastering the basics - Part 1/2" course training.

ຂ້ອຍຍັງຄົງມີຢູ່ໃນຫ້ອງສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອຕອບຄໍາຖາມໃດໆທີ່ເຈົ້າອາດຈະມີ ເພີ່ມຂຶ້ນ ມີ Excel.
ການສອນທີ່ດີ!

 

 

ສືບຕໍ່ອ່ານບົດຄວາມໃນເວັບໄຊທ໌ເດີມ→

ອ່ານ  ຄຳ ຖາມແລະ ຄຳ ຕອບກ່ຽວກັບວຽກ Frank