Līdz šī kursa beigām jūs varēsiet:

  • apkopot un sintezēt datu tabulas, izmantojot vienkāršus grafikus;
  • izmantot daudzdimensionālai pētnieciskai analīzei piemērotas vizualizācijas metodes;
  • interpretēt faktoru analīzes un klasifikācijas rezultātus;
  • saistībā ar problēmu un datiem atpazīt piemērotu metodi datu kopas izpētei atbilstoši mainīgo raksturam un struktūrai;
  • analizēt aptaujas atbildes;
  • ieviest metodi teksta datu analīzei
  • ieviest faktoriālās un klasifikācijas metodes brīvajā programmatūrā R

Rezumējot, jūs būsiet autonoms daudzdimensiju izpētes analīžu īstenošanā un interpretācijā.

Turpiniet lasīt rakstu oriģinālajā vietnē →

Turpiniet lasīt rakstu sākotnējā vietnē →

LASĪT  Kompensācija un daļējas darbības pabalsts: likmes samazināšanas atlikšana