Penyitaan upah: dari mana ia terdiri?

Kami bercakap mengenai ganjaran gaji, apabila pemiutang pekerja anda meminta anda mengeluarkan sejumlah wang terus dari gaji yang terakhir. Pungutan ini kemudian berlaku tanpa persetujuan pekerja, dengan keputusan mahkamah.

Sebagai orang garfu, anda mesti membayar setiap bulan ke pendaftar mahkamah jumlah yang paling banyak sama dengan bahagian gaji yang boleh dihiasi.

Rampasan gaji: jumlah pecahan sukar difahami 2021

Untuk memberi nafkah kepada pekerja, anda hanya dapat memasukkan sebahagian dari imbuhannya, ditentukan oleh skala yang mengambil kira imbuhan tahunannya dan jumlah tanggungannya.

Kebiasaannya, skala hiasan dan pemindahan gaji ini ditetapkan setiap tahun melalui keputusan berdasarkan perubahan dalam indeks harga pengguna isi rumah yang diterbitkan oleh INSEE.

Namun, kerana indeks ini sedikit berubah antara Ogos 2019 dan Ogos 2020, skala itu tidak dinilai semula tahun ini. Oleh itu, skala 2020 terus berlaku pada tahun 2021.

Walau bagaimanapun, terdapat pecahan yang sama dengan jumlah pendapatan solidariti aktif (RSA) untuk satu orang (Kod

Teruskan membaca artikel di laman web asal →

READ  Terlibat dalam seni bina persekitaran tempat tinggal kita