F'kumpaniji b'mill-inqas 50 impjegat, il-kumitat soċjali u ekonomiku (CSE) huwa kkonsultat regolarment u, bħala tali, huwa msejjaħ biex jifformula opinjoni dwar l-orjentazzjonijiet strateġiċi tal-kumpanija, is-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tagħha, il-politika soċjali tagħha, kif kif ukoll il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-impjieg.
Is-CSE tiġi kkonsultata wkoll minn żmien għal żmien f'ċerti sitwazzjonijiet, b'mod partikolari fil-każ ta' ristrutturar u tnaqqis tal-ħaddiema, tkeċċija kollettiva għal raġunijiet ekonomiċi (inkluż is-CSE f'kumpaniji b'inqas minn 50 impjegat), salvagwardja, irkupru u likwidazzjoni ġudizzjarja. .
Il-membri tas-CSE għandhom, sabiex jeżerċitaw il-ħiliet tagħhom b'mod effettiv, aċċess għal database ekonomika, soċjali u ambjentali.

Kumpaniji b'inqas minn 50 impjegat pdf CSE 11-49 impjegat | Kif nimplimentah fil-kumpanija tiegħi mill-11 sa (...) Niżżel (578 KB) Kumpaniji b'50 impjegat jew aktar pdf CSE | Kif nimplimentha fin-negozju tiegħi? Niżżel (904.8 KB) Għal liema informazzjoni għandu aċċess is-CSE?

L-informazzjoni kollha li min iħaddem jagħmel disponibbli lis-CSE, li se tintuża b’mod partikolari fil-kuntest ta’

Kompli aqra l-artiklu fuq is-sit oriġinali →

AQRA  Kif tuża System io - Taħriġ Ħieles 2020