L-għan ta' dan il-MOOC huwa li sempliċement javviċina l-kunċetti fundamentali tal-proċedura kriminali.

Se nimxu mal-proċess kriminali billi niffokaw fuq il-mod li bih jiġu nnutati r-reati, imfittxija l-awturi tagħhom, il-provi tal-ħtija possibbli tagħhom miġbura, finalment ir-regoli li jirregolaw il-prosekuzzjoni tagħhom u l-ġudizzju tagħhom.

Dan se jwassalna biex nistudjaw ir-rwol tas-servizzi ta’ investigazzjoni u l-qafas legali tal-interventi tagħhom, l-awtoritajiet ġudizzjarji li taħt l-awtorità tagħhom jaġixxu, il-post u d-drittijiet rispettivi tal-partijiet fil-proċedura.

Imbagħad naraw kif huma organizzati l-qrati u l-post tal-provi fil-proċess.

Nibdew mill-prinċipji ewlenin li jistrutturaw il-proċedura kriminali u, hekk kif niżviluppaw, noqogħdu noqogħdu fuq ċertu numru ta’ temi, ħafna drabi ttrattati ħażin meta jissemmew fil-midja: il-preskrizzjoni, id-drittijiet tad-difiża, il-preżunzjoni tal-innoċenza, kustodja tal-pulizija, kundanna intima, kontrolli tal-identità, detenzjoni qabel il-proċess, u oħrajn....

Kompli aqra l-artiklu fuq is-sit oriġinali →

Kompli aqra l-artiklu fuq is-sit oriġinali →

AQRA  Introduzzjoni għal Power BI Desktop