यस प्रमाणपत्रको साथ, तपाइँको कौशल अन्ततः मान्यता प्राप्त हुनेछ।

IT प्रमाणपत्र तपाईंलाई मद्दत गर्नको लागि एक शक्तिशाली व्यापार उपकरण हो:

- आफ्नो रिजुमे सुधार गर्नुहोस्।

- जागिर खोज।

- आफ्नो सीप के हो निर्धारण गर्नुहोस्।

के तपाईंलाई थाहा छ कि 90% भन्दा बढी कम्पनीहरूले कामको अनुभवको प्रमाणको रूपमा आईटी प्रमाणपत्रहरू स्वीकार गर्छन्?

कम्प्यूटर क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै कम्पनीहरूमा, निश्चित प्रमाणपत्रहरूको स्वामित्व रोजगारीको शर्त हो।

यस शाखामा करियर बनाउन चाहनेहरूका लागि राम्रो सुरुवात।

Udemy → मा नि: शुल्क शिक्षा जारी राख्नुहोस्

रिड  ०१ | CRPE भनेको के हो?