De financieringswet sociale zekerheid 2021 verdubbelt de duur van het herindelingsverlof in geval van professionele omscholing. Herplaatsingsverlof wordt opgenomen tijdens de opzegtermijn en de werknemer ontvangt zijn gebruikelijke beloning. Indien het herindelingsverlof de opzegtermijn overschrijdt, bepaalt de wet dat de uitkering die de werkgever gedurende deze periode betaalt, onder hetzelfde sociale stelsel valt als de gedeeltelijke activiteitsvergoeding. Deze laatste maatregel is ook van toepassing op mobiliteitsverlof binnen de limiet van de eerste 12 maanden van het verlof of 24 maanden ook in geval van herscholing.

Herindelingsverlof en mobiliteitsverlof: bevordering van werkhervatting

Herindelingsverlof

Bij bedrijven met minimaal 1000 werknemers moet de werkgever, wanneer wordt overwogen om economisch te ontslaan, de betrokken werknemer herplaatsingsverlof aanbieden.
Het doel van dit verlof is om de werknemer te laten profiteren van opleidingsacties en een ondersteuningscel bij het zoeken naar werk. De werkgever voorziet in financiering voor herplaatsingsacties en vergoedingen.

De maximale duur van dit verlof is in principe 12 maanden.

Mobiliteitsverlof

In het kader van een collectieve overeenkomst met betrekking tot collectieve contractuele beëindiging of met betrekking tot het beheer ...

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Communiceer in een multiculturele omgeving