Prawo ASAP: czas trwania i przedłużenie umów o podziale zysków (artykuł 121)

Prawo zapewnia możliwość zawierania umów o podziale zysków na okres krótszy niż 3 lata. Minimalny okres obowiązywania umowy o podziale zysków wynosi obecnie jeden rok.

Do tej pory ten skrócony okres był możliwy tylko dla firm zatrudniających mniej niż 11 pracowników i pod pewnymi warunkami.
Zezwolono na to również w 2020 r. Tymczasowo, aby ułatwić przyznanie premii za siłę nabywczą, ale możliwość ta zakończyła się 31 sierpnia 2020 r.

Zmieniono również czas trwania milczącego przedłużenia. Nie będzie to już 3 lata, ale okres równy początkowemu okresowi obowiązywania umowy.

Prawo ASAP: nowe zasady dotyczące pracowniczych umów oszczędnościowych zawieranych na poziomie oddziałów (art.118)

Przedłużenie tego terminu o rok pozwoliło oddziałom na negocjacje

Od kilku lat różne ustawy planują zobowiązywać oddziały do ​​negocjacji oszczędności pracowniczych, ale za każdym razem termin jest odsuwany. Rebelote z ustawą ASAP, która odracza termin określony w ustawie PACTE o jeden rok.

Ustawa przesuwa zatem z 31 grudnia 2020 r. Na 31 grudnia 2021 r. Termin dla oddziałów

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Darmowy Excel: dlaczego i jak zamrozić komórkę w obliczeniach?