Bezpłatne szkolenie Linkedin Learning do 2025 roku

Wielu członków zespołu analityki danych nie jest analitykiem danych. To menedżerowie i pracownicy, którzy chcą czerpać realną wartość z danych organizacji. Muszą rozumieć język nauki o danych, aby zadawać lepsze pytania, rozumieć procesy i pomagać organizacji w podejmowaniu lepszych decyzji. Ten kurs jest wprowadzeniem do nauki o danych dla osób, które nie pracują w tej dziedzinie. Wprowadza koncepcję dużych zbiorów danych, wspólne narzędzia i techniki, takie jak gromadzenie i sortowanie danych, ocena baz danych, zrozumienie danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych oraz wykorzystanie analizy statystycznej. Autor i ekspert-edukator Doug Rose wprowadza język nauki o danych i przedstawia organizacjom możliwości i ograniczenia tej szybko rozwijającej się dziedziny.

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie→

ZOBACZ  Kierownik najwyższego szczebla: przeprowadzenie diagnozy strategicznej