Na czym polega prezydencja w Radzie Unii Europejskiej?

Rotacyjna prezydencja

Każde państwo członkowskie sprawuje rotację Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przez sześć miesięcy. Od Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Francja będzie przewodniczyć Radzie UE. Prezydium Rady organizuje spotkania, wypracowuje kompromisy, wydaje wnioski oraz zapewnia spójność i ciągłość procesu decyzyjnego. Zapewnia dobrą współpracę między wszystkimi państwami członkowskimi i zapewnia stosunki Rady z instytucjami europejskimi, w szczególności Komisją i Parlamentem Europejskim.

Czym jest Rada Unii Europejskiej?

Rada Unii Europejskiej, zwana również „Radą Ministrów Unii Europejskiej” lub „Radą”, zrzesza ministrów państw członkowskich Unii Europejskiej według dziedziny działania. Jest wraz z Parlamentem Europejskim współprawodawcą Unii Europejskiej.

Konkretnie, ministrowie będą przewodniczyć dziesięciu obszarom działalności lub formacjom Rady UE: sprawy ogólne; sprawy gospodarcze i finansowe; sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne; zatrudnienie, polityka społeczna, zdrowie i konsumenci; konkurencyjność (rynek wewnętrzny, przemysł, badania i przestrzeń kosmiczna); transport, telekomunikacja i energia; rolnictwo i rybołówstwo; środowisko ; edukacja, młodzież, kultura

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Natychmiast zwiększ produktywność (w 2021 r.)