W przypadku osób najbardziej oddalonych od zatrudnienia przeszkody związane z mobilnością powtarzają się. Prawie 7 milionów ludzi, czyli około 20% populacji w wieku produkcyjnym, ma trudności z poruszaniem się po Francji. 28% osób objętych integracją zawodową rezygnuje z pracy lub szkolenia ze względu na mobilność : nie mają dostępu do środków transportu, nie mają pojazdów lub nie posiadają prawa jazdy.

W celu ułatwienia mobilności wszystkim Francuzom Brigitte Klinkert, Minister Delegacja ds. Integracji przy Ministrze Pracy, Zatrudnienia i Integracji, ogłosiła we wtorek 16 marca podczas spotkania Obserwatorium Integracji Bankowej (OIB) 50% wzrost gwarancji państwa dla mikrokredytów osobistych na finansowanie rozwiązań w zakresie mobilności w ramach projektu integracji zawodowej.

To dodatkowe wsparcie państwa ma na celu udzielić ok. 26 tys. pożyczek w 000 rwobec 15 tys. w 000 r. osobom wykluczonym z pracy, z gwarancją Państwa, sfinansowanie zakupu samochodu osobowego, jednośladu, naprawy jego pojazdu, prawa jazdy lub ubezpieczenia komunikacyjnego.

Bank Francji, banki

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Płatne urlopy: nowe wsparcie rządowe dla sektorów silnie dotkniętych kryzysem zdrowotnym