Pod koniec tego kursu będziesz potrafił:

 • umieścić cię w sytuacji nauczania:

  • przygotowanie teoretycznych i praktycznych kursów komputerowych,
  • organizować te kursy w ramach progresji,
  • wprowadzić nauczanie w czyn w klasie: od aktywności do wsparcia ucznia,
  • zarządzanie oceną wcześniejszego uczenia się i doskonaleniem kursu.
 • kwestionuj i krytykuj swoją praktykę nauczycielską
 • pracować z oprogramowaniem i narzędziami organizacyjnymi specyficznymi dla tego kursu

Ten Mooc umożliwia zdobycie lub utrwalenie praktycznych podstaw nauczania NSI poprzez pedagogikę przez działanie. Dzięki profesjonalnym działaniom symulacyjnym, wymianom w ramach społeczności praktyków, ocenie wzajemnej i kontynuacji lekcji epistemologii i dydaktyki informatyki, umożliwia naukę nauczania informatyki na poziomie szkoły średniej II stopnia lub cofnięcie się z własnych metod nauczania.

Jest to część pełnego kursu szkoleniowego, obejmującego podstawy informatyki, oferowanego w towarzyszącym MOOC „Numeryka i informatyka: podstawy”, również dostępnym w Fun.

We Francji pozwala to na przygotowanie się do nauczania na poziomie szkoły średniej II stopnia z przejściem CAPES

Informatyka.

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Szkolenie Google: docieraj do odbiorców na urządzeniach mobilnych