Przeniesienie umów o pracę: zasada

W przypadku zmiany sytuacji prawnej pracodawcy w kontekście w szczególności sukcesji lub połączenia umowy o pracę przechodzą na nowego pracodawcę (Kodeks pracy, art. L. 1224-1).

To automatyczne przeniesienie dotyczy umów o pracę zawartych w dniu zmiany sytuacji.

Przeniesieni pracownicy korzystają z takich samych warunków wykonywania umowy o pracę. Zachowują staż pracy nabyty u poprzedniego pracodawcy, kwalifikacje, wynagrodzenie i obowiązki.

Przeniesienie umów o pracę: przepisy wewnętrzne nie podlegają wykonaniu wobec nowego pracodawcy

Przeniesienie umowy o pracę nie ma wpływu na regulacje wewnętrzne.

Rzeczywiście, Sąd Kasacyjny właśnie przypomniał, że regulacje wewnętrzne stanowią akt regulacyjny prawa prywatnego.
W przypadku automatycznego przeniesienia umów o pracę nie ulegają przeniesieniu wewnętrzne regulacje, które były istotne w stosunku z byłym pracodawcą. Nie wiąże nowego pracodawcy.

W rozstrzygniętej sprawie pracownik został początkowo zatrudniony w 1999 r. Przez firmę L. W 2005 r. Został kupiony przez spółkę CZ Jego umowa o pracę została zatem przeniesiona do firmy C.

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Podstawy marketingu mobilnego dla początkujących