We wtorek, 9 marca 2021 r., La Filière Française de l'Eau opublikowało we współpracy i przy współfinansowaniu z Ministerstwem Pracy, Pracy i Integracji badanie PIC EDEC przeprowadzone przez Ernst & Young, koncentrujące się na zatrudnieniu, umiejętnościach i szkoleniach do 2025 r. Ta bardzo bogata publikacja jest okazją do ponownego odkrycia różnorodności zawodów i ścieżek kariery możliwych w sektorze wodnym, w którym rekrutuje się wszystkich graczy.

Badanie obejmuje największy zasięg aktorów francuskiego sektora wodnego na całym terytorium kraju, a także duży i mały obieg wody.  : publiczne i prywatne usługi gospodarki wodnej, dostawcy usług inżynieryjnych, przemysłowcy i dostawcy specjalistycznego sprzętu, konstruktorzy budynków, organy delegujące, podmioty instytucjonalne w sektorze, szkolenia i badania.

 124 000 etatów i około stu transakcji
Dysponując 124 000 miejsc pracy w 2020 r., Gracze we francuskim sektorze wodnym wykonują różnorodne zawody. Sektor ma ponad sto, chociaż nie ma ujednoliconego systemu odniesienia. To tłumaczy wyższy stopień zróżnicowania ich potrzeb zapewnić wszystkie swoje misje, w porównaniu z innymi podobnymi sektorami.

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Użyj powiększenia w programie PowerPoint 2019