comme-un-pro.fr s’engage à maintenir ce site web à jour en temps et en heure. Si toutefois vous rencontriez un problème ou des données obsolète, nous vous serions reconnaissants de nous le faire savoir. Veuillez indiquer où sur le site web vous lisez les informations incorrectes. Nous examinerons cela dès que possible. Veuillez envoyer votre réponse par e-mail à: tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

Vi ansvarar inte för förluster till följd av felaktigheter eller brister, inte heller för förluster till följd av problem orsakade av eller inneboende i spridning av information via Internet, såsom störningar eller avbrott. När vi använder webbformulär gör vi allt för att minimera antalet obligatoriska fält. För eventuella förluster till följd av användningen av data, råd eller idéer som tillhandahålls av eller på uppdrag av comme-un-pro.fr via denna webbplats, tar comme-un-pro.fr inget ansvar.

Användning av webbplatsen och alla dess komponenter (inklusive forum) är föremål för Villkor. Enbart användningen av denna webbplats innebär kunskap och acceptans av dessa användningsvillkor.

Svar och förfrågningar om personlig information som skickas via e-post eller med hjälp av ett webbformulär kommer att behandlas på samma sätt som brev. Detta innebär att du kan förvänta dig svar från oss senast inom en månad. Vid komplexa förfrågningar kommer vi att informera dig inom en månad om vi behöver maximalt 3 månader.

Alla personuppgifter som du lämnar till oss som en del av ditt svar eller din begäran om information kommer endast att användas i enlighet med vår sekretesspolicy.

comme-un-pro.fr avvisar allt ansvar för innehållet på webbplatser till vilka eller från vilken en hyperlänk eller annan hänvisning görs. Produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part är föremål för tillämpliga villkor för sådana tredje parter.

Alla immateriella rättigheter i innehållet på denna webbplats tillhör comme-un-pro.fr.

Kopiering, distribution och all annan användning av dessa handlingar är förbjuden utan skriftligt tillstånd från comme-un-pro.fr, förutom om och i den utsträckning som föreskrivs i obligatoriska regler (såsom rätten att citera), förutom motsatt indikation av innehåll.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller problem med webbplatsens tillgänglighet.