Detta förlag uppdaterades senast 03-04-2023.

Ägaren till denna webbplats är:

comme-un-pro.fr
.
Frankrike
E-post: 
Telefonnummer:.

De juridiska företrädarna för comme-un-pro.fr:

Tranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. allmän

Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.