Kommunikationsplan, ryktbarhet och image, kommunal tidning, webbplats, intern kommunikation, pressrelationer, territoriell marknadsföring, sociala nätverk... genom att skanna olika verktyg, ger denna Mooc dig kunskap och färdigheter som är nödvändiga för att lägga grunden till en kommunikationsstrategi anpassad till samhällen.

Baserat på lokala myndigheters specifika uppdrag (uppfyllelse, så nära medborgarna som möjligt, av public service-uppdraget i alla aspekter av livet), leder det också till reflektion över de strategiska kommunikationsfrågorna som kretsar kring triangelns valda tjänstemän/tjänstemän. /medborgare.

bildad

Denna Mooc har sex sessioner. Varje session består av korta videor, vittnesmål från proffs, frågeformulär och medföljande dokument... samt ett diskussionsforum som möjliggör utbyte mellan deltagarna och lärarteamet. Den femte sessionen har berikats för att möta elevernas krav från tidigare sessioner.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Europeiska LEADER-fonder