Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Det är i linje med:

den nationella molnstrategin tillkännagav i mitten av maj 2021 av ministeriet för ekonomi, finans och återhämtning, ministeriet för omvandling och offentlig tjänst och statssekretariatet för den digitala övergången och elektronisk kommunikation; utvecklingen av det europeiska certifieringssystemet relaterade till molnleverantörer, och i synnerhet för den "höga" certifieringsnivån för vilken Frankrike vädjar om likvärdighet med SecNumCloud.

De viktigaste bidragen är:

förtydligande av kriterierna för immunitet mot lagar utanför gemenskapen, utöver de befintliga lokaliseringskraven, genom tekniska krav som syftar till att begränsa åtkomsten till tjänstens tekniska infrastruktur för tredje parter och okontrollerade överföringar och specifika juridiska krav som hänför sig till tjänsteleverantören och dess förbindelser med tredje parter. Dessa rättsliga kriterier utarbetades i nära samarbete med Generaldirektoratet för Näringsliv (DGE). genomförandet av intrångstester under hela SecNumCloud-kvalificeringens livscykel.

Denna revision tar också hänsyn till aktiviteter av CaaS-typ (Container som en tjänst) samt feedback från de första utvärderingarna.

observationer,

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  01| Vad är en CRPE?