Inför riskerna med hälsokrisen på sysselsättning och utbildning, planer för regional kompetensinvestering undertecknats mellan staten och regionerna för att stödja och påskynda utvecklingen av yrkesutbildning på lokal nivå. är föremål för anpassning för att möta utmaningarna ”France Relance” återhämtningsplan och planen ”1 ung person, 1 lösning”.

Återhämtningsplanen mobiliserar faktiskt 1 miljard euro för att stärka och utveckla arbetstagarnas kompetens inom lovande sektorer som digital teknik, ekologisk övergång eller till och med hälsa. Detta budgetanslag förstärker de medel som anslagits investeringar i regional kompetens (Pric).

 I regionen Bourgogne-Franche-Comté
 I regionen Normandie
 I regionen Nya Aquitaine
 I regionen Pays de la Loire
 I regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur

Uppdatering av artikeln enligt datum för undertecknande av ändringarna i regionerna.

Bourgogne-Franche-Comté

Genom ändringsförslaget undertecknat den Januari 8 2021investerar staten nästan 30 miljoner euro i Bourgogne-Franche-Comté - förutom de 252 miljoner euro som investerats inom den ursprungliga regionala pakten - för att stödja utbildning av ungdomar, arbetssökande och anställda i omställning till lokalt lovande branscher (läder varor, solceller, tjänster till

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Hantera kundernas behov som medarbetare