Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Visste du att nästan hälften av världens befolkning anser sig vara tvåspråkig? Denna siffra, som kan verka överraskande vid första anblicken, understryks av forskningen om tvåspråkighet Ellen bialystok, en kanadensisk psykolog och professor vid York University i Toronto.

Efter doktorsexamen 1976 med inriktning mot kognitiv utveckling och språkutveckling hos barn, hans forskning fokuserade sedan på tvåspråkighet, från barndom till den mest avancerade åldern. Med en central fråga: påverkar det tvåspråkiga den kognitiva processen? Om ja, hur? Är det samma effekter och / eller konsekvenser beroende på om det är ett barns eller en vuxens hjärna? Hur blir barn tvåspråkiga?

För att få oss att förlåta kommer vi i den här artikeln att ge dig några nycklar för att förstå vad det egentligen betyder att vara ”tvåspråkig”, vilka är de olika typerna av tvåspråkighet och kanske inspirera dig att optimera effektiviteten i ditt språkinlärning.

Vilka är de olika typerna av tvåspråkighet?

Vad betyder det egentligen att vara ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Utveckla din självsäkerhet