Print Friendly, PDF & Email

Gedeeltelike aktiwiteit: toepaslike tariewe

Vandag word die uurtarief van die gedeeltelike aktiwiteitstoelaag volgens die gewone wet op 60% van die bruto uurlikse verwysingsvergoeding vasgestel, beperk tot 4,5 uurlikse minimumloon. Hierdie tarief is 70% vir maatskappye in beskermde en verwante sektore, ondernemings wat heeltemal of gedeeltelik gesluit is, ondernemings in die opvanggebied, ens.

Die koers van die gedeeltelike skadeloosstelling wat aan werknemers betaal word, word vasgestel op 70% van die bruto verwysingsvergoeding, beperk tot 4,5 minimum loon tot 30 April 2021. Dit beteken 'n oorblywende heffing van 15% vir ondernemings wat afhanklik is van die gemeenregtelike stelsel. en 'n nul bly betaalbaar vir beskermde maatskappye.

Gedeeltelike aktiwiteit: 100% dekking onder sekere voorwaardes vir die 16 departemente onder beter toesig

Na die aankondigings van die premier van 18 Maart het die Ministerie van Arbeid pas aangekondig dat ondernemings onderhewig aan openingsbeperkings of in die 16 departemente wat geraak word deur die versterkte gesondheidsbeperkings, onder sekere voorwaardes, sal kan baat vind by 'n beheer van 100% van die gedeeltelike aktiwiteit.

Inrigtings oop vir die publiek (ERP) wat administratief gesluit is (winkels, ens.)

LEES  Outomatiese verhoging van die minimum loon met 2,65% op 1 Mei