Print Friendly, PDF & Email

Deeltyds: duur minder as die wettige of kontraktuele duur

Die deeltydse dienskontrak is 'n kontrak wat voorsiening maak vir 'n werkperiode van minder as die wettige duur van 35 uur per week, of die tydsduur vasgestel deur 'n kollektiewe ooreenkoms (tak of maatskappyooreenkoms) of die toepaslike werksduur. is minder as 35 uur.

Daar kan van deeltydse werknemers verwag word om verder te werk as die werktyd waarvoor hul dienskontrak voorsiening maak. In so 'n situasie werk hulle oortyd.

Oortyd is die ure gewerk deur voltydse werknemers buite die wettige duur van 35 uur of die ekwivalente tydsduur in die onderneming.

Deeltydse werknemers kan bykomende ure werk binne die limiet:

1/10 van die weeklikse of maandelikse werktyd waarvoor in hul dienskontrak voorsiening gemaak word; of, wanneer 'n uitgebreide tak-kollektiewe ooreenkoms of ooreenkoms of 'n maatskappy of vestigingsooreenkoms dit magtig, 1/3 van hierdie tydperk.

 

 

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Verdien geld op die internet of aanlyn - 10 metodes