Om werknemers te motiveer, verleen die meeste ondernemings verskillende soorte bonusse, benewens die basiese maandelikse betalings, en as beloning vir gehaltewerk, bywoning, senioriteit of ander prysenswaardige dienste. Namate die vakansietydperk nader kom, het u werkgewer u dieselfde bonus betaal. Skielik niks. Gebruik 'n modelbrief onder diegene wat ek voorstel om terug te keer na normaal.

Die verskillende soorte bonusse

In die professionele veld is daar verskillende soorte bonusse. Daar is die gewone premies waarvoor daar reeds in die dienskontrak voorsiening gemaak word. Dan die kollektiewe ooreenkoms of kollektiewe ooreenkomste. Sowel as vrywillige bonusse wat daarenteen vrylik deur die werkgewer aangebied word. Ongeag die aard van sy premies, dit hang af van 'n stel spesifieke wette en regulasies.

Gewone of verpligte premies

Gebruikerspremies is gewoonlik gekoppel aan die aktiwiteit van die maatskappy. Dit is 'n soort verpligte bonus vir werknemers. Gekoppel aan hul senioriteit, maar ook aan die aard van hul aktiwiteit en dan aan hul prestasievlak. Die werkgewer het die plig om hierdie bonusse te betaal, hetsy individueel of gesamentlik. En dit volgens die voorwaardes wat presies in die dienskontrak, die kollektiewe ooreenkoms of ander amptelike tekste gespesifiseer word. Selfs toe hierdie tipe bonus aanvanklik besluit is na 'n eensydige verbintenis deur die werkgewer.

Dit is oor die algemeen:

 • Senioriteitsbonusse
 • Prestasiebonusse
 • Risikopremies
 • Vakansiebonusse
 • Einde van die jaar bonusse
 • Bonusse gebaseer op doelstellings of resultate
 • Balansstaatbonusse
 • Vanaf 'n 13de maand
 • Bywoningsbonusse
 • Aansporingsbonusse.

Hierdie premies word volgens 'n onveranderlike berekeningsmetode gedefinieer en in die amptelike tekste geformuleer. Dit vorm addisionele vergoeding wat aan alle werknemers verskaf word. As deel van die salariskomponente op hul eie is hierdie bonusse onderhewig aan maatskaplike bydraes en inkomstebelasting.

LEES  Voorbeeld van bedankingsbriewe vir 'n mediese sekretaris

Dit is ook moontlik om spesifieke premies (huwelik, geboorte, PACS), vervoerpremies of maaltydpremies te ontvang.

"Vrywillige" bonusse

Die sogenaamde 'vrywillige', eenmalige of uitsonderlike bonusse is bonusse wat nie verpligtend is nie. Die werkgewer betaal hulle vryelik en volgens sy goeddunke. Hierdie tipe bonusse kan wees:

 • 'N Eindjaarbonus, 'n soort besoldiging waarvan die berekening deur die werkgewer in die dienskontrak of kollektiewe ooreenkoms bepaal word;
 • 'N Uitsonderlike bonus of 'n eenmalige bonus, 'n addisionele bedrag tot die salaris wat die werkgewer betaal as die werknemer aan al die betrokke kriteria voldoen;
 • 'N Nie-ongelukspremie;
 • 'N Bonus toegeken "volgens die werk wat verrig is"

Aan die ander kant is hierdie sogenaamde 'vrywillige' bonusse verpligtend en word dit deel van die salaris as dit gebruik word:

 • Algemeen, die bedrag word aan alle werknemers of voortdurend aan dieselfde afdeling betaal,
 • Konstant, oor 'n paar jaar betaal,
 • gereelde en vaste betaling van 'n identiese bedrag.

Hoe kan ek 'n premie betaal?

'N Bonus maak deel uit van die salaris. As gevolg van 'n toesig of 'n fout van die bestuurder, 'n weiering van die werkgewer, word die wanbetaling van hierdie voordeel as 'n ernstige fout van u onderneming beskou.

U het drie jaar om 'n klag in te dien. In die geval van beëindiging van u kontrak, kan 'n voormalige werknemer premies aanvra wat nie die afgelope drie jaar betaal is voordat hy die maatskappy verlaat nie, ooreenkomstig artikel L.3-3245 van die Arbeidswetgewing.

In die geval dat u werkgewer u nie een of meer premiebedrae betaal het nie. Eis hulle mondelings aan om mee te begin. Stuur dan 'n geregistreerde brief met ontvangsbewys in die afwesigheid van uitslae. As die werkgewer u nie die bedrae toeken wat hy u skuld nie. U het die moontlikheid om die saak na die arbeidshof te verwys.

LEES  Sjabloon e-pos om te reageer op 'n versoek om inligting van 'n toesighouer

Dieselfde proses moet gevolg word vir die betaling van een of meer 'vrywillige' premies wat nie deur die werkgewer betaal word nie. Die werknemer kan dus met 'n eenvoudige mondelinge versoek sy aksie begin en dan 'n geregistreerde brief met ontvangsbewys stuur. In die geval van die werkgewer se weiering, is dit moontlik om 'n aksie met die Arbeidsraad te begin. Aan die ander kant spesifiseer die Cassation Court, Social Chamber 1 April 1981, nr 79-41424, die werknemer regverdig die reëlmaat van die premie voor hierdie bevoegde hof.

As bewys moet hy onthul:

 • Die reëlmaat van die betaling van die premie vir etlike jare,
 • Betaling van die bonus aan alle werknemers of 'n groep werknemers, byvoorbeeld van dieselfde afdeling
 • Elke jaar word dieselfde bedrag betaal.

Hier is 'n paar voorbeeldbriewe om 'n gebruiksbonus op te eis, wat u maklik kan aanpas by ander soorte gratifikasies.

Voorbeeld van eerste brief

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tel: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Meneer / Mevrou,
fonction
adres
Poskode

In [Stad], op [Datum]

Geregistreerde brief met erkenning van ontvangs

Onderwerp: Versoek om betaling van die einde-jaar-bonus

Meneer,

Ingevolge my dienskontrak betaal die maatskappy my normaalweg elke Desember 'n eindejaarbonus. Ek deel u hiermee mee dat dit nie in my salarisstrokie genoem word nie, tensy ek dit mis het, hierdie jaar.

Nadat ek [aantal] jare in die onderneming gewerk het, is dit die eerste keer dat ek nie my bonus ontvang nie. Nadat ek my kollegas ondersoek het, word dit duidelik dat die meeste werknemers dieselfde probleem het. Daarom het ek tot die gevolgtrekking gekom dat daar nie 'n eenvoudige fout met betrekking tot my was nie.

Die betaling van hierdie bonus word egter gereeld, vasgestel en vir alle werknemers gedoen. Hierdie gratifikasie het dus verpligtend geword soos deur die wet bepaal.

In soverre die nodige stappe om hierdie gebruik te breek nie geneem is nie, sal ek dankbaar wees as u kan reël vir die betaling van my einde-jaar-bonus.

In afwagting van 'n gunstige reaksie van u vir hierdie regstelling, aanvaar my vriendelike groete.

 

                                                                                       Handtekening

Tweede letter voorbeeld

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tel: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Meneer / Mevrou,
fonction
adres
Poskode

In [Stad], op [Datum]

Geregistreerde brief met erkenning van ontvangs

Onderwerp: Versoek om betaling van 'n prestasiebonus

Meneer,

Sedert my begin in ons maatskappy, as 'n [funksie] sedert [datum], noem my dienskontrak my reg op 'n prestasiebonus op grond van my doeltreffendheid en produktiwiteit.

Sedert my integrasie in u span, betaal u hierdie bonus gereeld aan die einde van elke jaar.

Hierdie premie het dus, deur die gereelde en herhaaldelike gebruik daarvan, 'n verpligte karakter verkry.

Alhoewel ek hierdie jaar beter resultate kon behaal in vergelyking met die vorige, het ek in my laaste betaalstrokie gesien dat u my nie betaal het nie. Dankie dat u my die rede vir die wanbetaling van my gratifikasie verduidelik, as dit geregverdig is.

Andersins verwag ek 'n vinnige reëlmatigheid, en aanvaar asseblief, meneer, my mees vooraanstaande groete.

 

                                                                                    Handtekening

 

LEES  E-pos sjabloon vir 'n verlof versoek

Laai “premier-exemple.docx” af

premier-exemple.docx - 6097 keer afgelaai - 14,95 Kb

Laai “tweede-voorbeeld.docx” af

deuxieme-exemple.docx - 5968 keer afgelaai - 14,72 Kb