'n Werknemer ontvang in ruil vir sy werk of diens 'n salaris. Dit is die bruto salaris. Hy sal bydraes moet betaal wat direk van sy salaris afgetrek sal word. Die bedrag wat hy werklik sal ontvang, is die netto salaris.

Met ander woorde : Bruto salaris min bydraes = netto salaris.

Om meer presies te wees, hier is hoe die bruto salaris bereken word:

Die bruto salaris is die aantal ure gewerk vermenigvuldig met die uurlikse tarief. Jy moet ook enige oortyd, bonusse of kommissies byvoeg wat vrylik deur die werkgewer vasgestel word.

Bydraes

Werknemerbydraes is die aftrekkings wat van die salaris gemaak word en wat dit moontlik sal maak om maatskaplike voordele te finansier:

 • werkloosheid
 • aftrede
 • Aanvullende pensioen
 • Gesondheid, kraam en dood versekering
 • Gesinstoelaes
 • Werkongeluk
 • Pensioenversekering
 • Opleidingsbydrae
 • Gesondheidsdekking
 • Behuising
 • Armoede

Elke werknemer betaal hierdie bydraes: werker, werknemer of bestuurder. Deur hulle by te voeg, verteenwoordig hulle ongeveer 23 tot 25% van die salaris. Die maatskappy betaal ook dieselfde bydraes aan sy kant, dit is die werkgewer se aandeel. Die werkgewer se bydraes is verskuldig deur alle maatskappye, hetsy industrieel, handwerk, landbou of liberaal. Die werkgewer betaal hierdie 2 aandele aan die URSSAF.

Hierdie metode van berekening is ook geldig vir deeltydse werknemers. Hulle sal dieselfde bydraes betaal, maar in verhouding tot hul werksure.

LEES  Bemeester die soeke na finansiering danksy hierdie opleiding

Soos jy kan sien, is hierdie berekening redelik kompleks, want dit sal afhang van die tipe maatskappy waarin jy werksaam is en jou status.

Netto salaris

Die netto salaris verteenwoordig die bruto salaris wat van die bydraes afgetrek word. Dan sal jy weer die inkomstebelasting moet aftrek. Die presiese bedrag wat aan jou betaal sal word, word dan die netto salaris wat betaal moet word genoem.

Samevattend, die bruto salaris is die salaris voor belasting en die netto salaris is wat verkry word sodra al die heffings afgetrek is.

Staatsdiens

Bydraes van staatsamptenare is baie laer. Hulle verteenwoordig ongeveer 15% van die bedrag van die bruto salaris (in plaas van 23 tot 25% in die private sektor).

En vir vakleerlinge?

Die salaris van 'n vakleerling verskil van dié van 'n werknemer. Hy ontvang inderdaad vergoeding volgens sy ouderdom en sy senioriteit binne die maatskappy. Hy ontvang 'n persentasie van die SMIC.

Jongmense onder 26 en met 'n leerlingkontrak sal nie bydraes betaal nie. Die bruto salaris sal dan gelyk wees aan die netto salaris.

Indien die bruto salaris van die vakleerling hoër as 79% van die SMIC is, sal die bydraes slegs verskuldig wees aan die deel wat hierdie 79% oorskry.

Vir internskapkontrakte

Baie jongmense word op internskappe in diens geneem en word nie deur 'n salaris vergoed nie, maar deur wat 'n internskapgratifikasie genoem word. Dit is ook vrygestel van bydraes indien dit nie die maatskaplike sekerheidsaftrekbaar oorskry nie. Verder sal hy sekere bydraes betaal.

LEES  Wat moet ek weet oor die status van lid by Macif?

Laat ons nie ons afgetredenes vergeet nie

Ons praat ook van bruto pensioen en netto pensioen vir afgetredenes aangesien hulle ook bydra en onderhewig is aan die volgende sosiale sekerheid bydraes:

 • Die CSG (Algemene Sosiale Bydrae)
 • Die CRDS (bydrae vir die terugbetaling van die maatskaplike skuld)
 • CASA (Bykomende Solidariteitsbydrae vir Outonomie)

Dit verteenwoordig ongeveer 10%, afhangend van die pos wat jy beklee het: werker, werknemer of bestuurder.

Die bruto pensioen minus die bydraes word die netto pensioen. Dit is die werklike bedrag wat jy in jou bankrekening sal invorder.

Die bruto en netto salaris van bestuurders

Wanneer jy uitvoerende status het, is die bedrag van bydraes hoër as vir 'n werker of werknemer. Dit is inderdaad nodig om hierdie paar begrippe by te voeg:

 • Die persentasie wat vir pensioene afgetrek word, is hoër
 • 'n Bydrae tot die APEC (Association for the Employment of Executives)
 • 'n CET-bydrae (uitsonderlike en tydelike bydrae)

Vir bestuurders is die verskil tussen die bruto salaris en die netto salaris dus hoër as vir ander werknemers met 'n ander status.

Hierdie klein, baie duidelike tabel verduidelik aan jou in 'n paar syfers en op 'n konkrete manier die verskil tussen die bruto salaris en die netto salaris van verskillende professionele kategorieë. Dit sal nuttig wees vir 'n beter begrip:

 

kategorie Loonkoste Maandelikse bruto vergoeding Maandelikse netto vergoeding
cadre 25% €1 600 €1 200
Nie-uitvoerend 23% €1 600 €1 232
Liberaal 27% €1 600 €1 168
Staatsdiens 15% €1 600 €1 360