Изграждането на библиография е важна стъпка в изграждането на научноизследователска работа. Независимо дали в академичен или професионален контекст, добрата библиография показва сериозността на изследователската работа. Досиета, дисертации, научни статии или други докторски дисертации изискват изграждането на солидна библиография, за да се гарантира надеждността на предоставената информация.

Това обучение предлага за три четвърти час, за да ви даде всички инструменти за избор на книги, статии и изграждане на надеждна библиография за вашата изследователска работа. Придружени от практическо приложение, основите на изследванията вече няма да крият тайни за вас...

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

 

READ  Съвети за PowerPoint 2019: Работна книга за проектиране