Описание

Някои елементи, за да бъдем по-добри в дисциплината „френски“. Независимо дали сте в средно училище, гимназия или се връщате към образованието за възрастни, ще намерите няколко неща, които могат да ви помогнат. Ако даден елемент от курса не ви интересува, просто не го слушайте. Всъщност всяка сесия е независима една от друга.

- Пишете на поддържан език

- Напишете официално писмо

- Не повтаряйте „има“ в изречение

– Структуриране на въображаемо писане

- Напишете отговори на въпроси за даден текст

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Стратегически въпроси: разбиране и вземане на решения в променящ се свят