Този курс е НОВ СЕЗОН ОТ МЕНИДЖЪР ДО ЛИДЕР! Обучава те:

  1. към основите на управлението
  2. нови стратегически умения, които трябва да бъдат придобити днес в организации, целящи дигитална трансформация:
  3. да стане пъргав мениджър
  4. да използва дизайнерското мислене за иновации и управление на ежедневна база
  5. да работят в режим на сътрудничество и да създават колективна интелигентност
  6. да стане уважаван лидер

Силно се препоръчва да завършите този MOOC с новия MOOC на Cécile Dejoux „AI за мениджъри“, проектиран с най-големите специалисти по изкуствен интелект по FUN (регистрация 14 януари 2019 г.)

Ако вече сте направили сезон от този MOOC, гледайте само седмица 5.

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Основи на Google Анализ (2018)