Работа от разстояние: план за действие за засилване на използването му

Поради много високото ниво на циркулация на вируса и неговите варианти, Жан Кастекс моли компаниите да останат бдителни за рисковете от замърсяване и цитира последното проучване, проведено от Института Пастьор, което показва, че работните места представляват 29% от идентифицираните случаи.

Поради това всички компании, които могат, трябва да продължат да настояват за дистанционна работа колкото е възможно повече, като същевременно поддържат личен ден за служителите, които желаят. Целта винаги е поне 4 от 5 дни в дистанционна работа.

Но въпреки различните намеси на правителството, за да напомни на хората, че работата от разстояние трябва да бъде правило за всички дейности, които го позволяват, нивото на работа от разстояние все още е по-ниско от това през месец ноември.

За да се засили ефективността на използването на дистанционна работа, инструкция от 18 март 2021 г. от министъра на вътрешните работи, министъра на труда и министъра на публичната служба моли префектите от отделите, поставени под засилено наблюдение, да въведете въведете план за действие.

Тази инструкция уточнява, че този план за действие може по-специално да предвижда:

систематични контакти с компании, които ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Преговаряйте за заплатата си