Безплатно обучение по Linkedin Learning до 2025 г

Сътрудничеството се превърна в едно от най-ценните умения за един служител. Следователно цифровата грамотност в различни инструменти за сътрудничество може да ви помогне да се откроите сред колегите си и да работите по-ефективно. В този курс вашият обучител ще ви покаже как да използвате специализирани инструменти на Microsoft 365, за да улесните сътрудничеството с членовете на вашия екип и заинтересованите страни по вашите текущи проекти. След курса ще можете да си сътрудничите по-ефективно с помощта на Teams и SharePoint.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт→

READ  Каква е покупателната способност на домакинствата?