Възбрана за заплати: от какво се състои?

Говорим за запор върху заплати, когато кредитор на вашия служител ви моли да изтеглите определена сума директно от заплатите на последния. Тогава тази такса се извършва без съгласието на служителя по решение на съда.

Като гарнитар трябва да плащате всеки месец в секретариата на съда най-много сума, равна на подлежащата на гарниране част от заплатата.

Изземване на заплати: размер на неуловимата фракция 2021 г.

За да осигурите прехраната на служителя, можете да въведете само част от възнаграждението му, определено чрез скала, която отчита неговото годишно възнаграждение и броя на зависимите лица.

Обикновено тази скала на запори и трансфери на заплати се определя всяка година с указ въз основа на промените в индекса на потребителските цени на домакинствата, публикуван от INSEE.

Тъй като обаче този индекс се промени малко между август 2019 г. и август 2020 г., мащабът не беше преоценен тази година. Следователно скалата за 2020 г. продължава да се прилага през 2021 г.

Съществува обаче абсолютно неуловима част, равна на размера на активния доход от солидарност (RSA) за един човек (Код

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Преговаряйте за заплатата си