És una petita revolució que estan a punt d’experimentar una mica més d’1,3 milions de professionals liberals. La llei de finançament de la Seguretat Social per al 2021 preveu l’establiment d’un règim d’assignació diària única i obligatòria (IJ) en cas de baixa per malaltia per a tots els professionals liberals afiliats al Fons Nacional d’Assegurances. Vellesa de les professions liberals (CNAVPL). Aquest sistema entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol. Si es coneixien els principis principals, s’acaben de donar a conèixer les modalitats pràctiques.

Per què es crea un règim diari comú?

Avui en dia, el sistema de protecció social dels professionals liberals en termes de dietes no és homogeni segons les professions. Dels deu fons de pensions i previsió que agrupen les professions liberals (exclosos els advocats), només quatre preveuen el pagament de dietes en cas de baixa per malaltia. Són els de metges, auxiliars mèdics, comptables, dentistes i llevadores. Però la indemnització no comença fins al 91è dia de baixa mèdica. A tall de comparació, només són tres dies per als empleats del sector privat o per als autònoms. Resultat, mentre que comerciants i artesans es beneficien de dietes en cas de baixa per malaltia, malaltia o malaltia

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Fons europeu LEADER