Předchozí pohovor: definice

Před zvážením propuštění musíte zaměstnance pozvat na předběžný pohovor.

Cílem tohoto předběžného pohovoru je umožnit vám dialog se zaměstnancem:

uveďte důvody, které vás vedou k zvážení jeho propuštění; získat jejich vysvětlení (zákoník práce, čl. L. 1232-3).

Nezapomeňte v pozvánce uvést, že zaměstnanci lze poskytnout pomoc:

osoba podle svého výběru ze zaměstnanců společnosti; nebo poradce na seznamu sestaveném prefektem, pokud společnost nemá zástupce zaměstnanců.

U ostatních modelů souvisejících s postupem propouštění (oznámení o propuštění) společnost Editions Tissot doporučuje dokumentaci „Modely komentářů pro personální řízení“.

Před pohovorem: interní pomoc

anojako zaměstnavatel vám může během tohoto pohovoru pomáhat osoba ze společnosti.

Ale pozor, tato osoba musí bezpodmínečně patřit do společnosti. Nemůžete si vybrat osobu zvenčí, například:

zaměstnanec skupiny, do které vaše společnost patří; akcionář společnosti; právník nebo soudní vykonavatel.

Přítomnost soudního úředníka, dokonce ...

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Kojení: jaké jsou mé povinnosti?