Jaký je každodenní život oceánologa? Musíte mít mořské nohy, abyste mohli vykonávat „námořnické povolání“? Kromě toho, jaké profese jsou kromě námořníků spjaty s mořem? A jaké kurzy k jejich cvičení dodržovat?

Mnoho profesí souvisejících s mořem se provozuje na souši, někdy i stovky kilometrů od pobřeží. Toto MOOC má za cíl upozornit na rozmanitost činností v námořním sektoru a osvětlí je podle čtyř hlavních společenských zájmů: zachování, rozvoj, krmení a navigace.

Jak se zapojit, abyste čelili výzvám, které představuje ochrana mořských zdrojů, rozvoj aktivit na pobřeží nebo obnovitelné mořské energie? Proč jsou kromě inženýrů a techniků také ekonomové, geografové, právníci, etnologové a geologové v první linii, aby čelili výzvám, které představuje zvýšená zranitelnost pobřežních území?

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Objevte vstup z klávesnice