Příklad rezignačního dopisu od lékařské sekretářky z rodinných důvodů

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

                                                                                                                                          [Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace z rodinných důvodů

 

[Milý],

obracím se na vás tento dopis abych vás informoval o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici lékařského sekretáře ve firmě. Nedávno jsem byl skutečně konfrontován s obtížnou rodinnou situací, která vyžaduje mou pozornost a mou přítomnost.

Vzhledem k výjimečné rodinné situaci, kterou procházím, pokud je to možné, žádám o možnost zkrácení výpovědi na [Požadovaná doba trvání]. Pokud mou žádost přijmete, vynaložím veškeré úsilí, abych co nejvíce pomohl při přenosu mých misí na náhradníka.

Nicméně jsem si vědom toho, že toto odstoupení může pro firmu znamenat potíže, a rád bych se za to omluvil. Jsem proto připraven respektovat výpověď stanovenou [Moje pracovní smlouva / Dohoda / Dohoda], což je [Doba trvání výpovědi], nebude-li existovat jiné řešení.

Rád bych poděkoval celému lékařskému a administrativnímu týmu za vřelé přijetí, kterého se mi dostalo, i za profesionální vztahy, které se mi během mého působení ve firmě podařilo navázat.

Nakonec mi prosím zašlete zůstatek jakéhokoli účtu, pracovní certifikát a také certifikát Pôle Emploi v můj poslední den v práci.

Děkujeme za pochopení a za kvalitu naší spolupráce v tomto období.

Přijměte prosím [Madam/Pane], vyjádření mého nejlepšího pozdravu.

 

[Obec], 27. ledna 2023

                                                            [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „resignation-for-family-reason-medical-secretary.docx“

rezignace-pro-rodinne-duvody-zdravotni-sekretary.docx – Staženo 3994krát – 16,01 KB

 

Vzor rezignačního dopisu lékařské sekretářky z osobních důvodů

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

                                                                                                                                          [Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace z osobních důvodů

 

Pane / Vážená paní,

Tímto dopisem bych vás rád informoval o svém rozhodnutí rezignovat na svůj post lékařského sekretáře, který jsem [po dobu] zastával ve vaší laboratoři/lékařské ordinaci.

Toto rozhodnutí nebylo snadné, protože jsem si velmi vážil práce ve vašem týmu a měl jsem možnost spolupracovat s velmi kompetentními a starostlivými lidmi. Díky tobě jsem se naučil spoustu věcí a chci ti poděkovat za všechno, co jsi pro mě udělal.

Osobní důvody mě však nutí opustit svou pozici a považuji se za povinen ukončit spolupráci s vaší laboratoří/firmou. Chci vás ujistit, že udělám vše pro to, aby tento přechod proběhl hladce, a že budu důsledně respektovat výpovědní lhůtu stanovenou v mé pracovní smlouvě.

Dále bych Vám chtěl připomenout, že jsem Vám v této výpovědní lhůtě k dispozici pro všechny úkoly, které mi svěříte. Jsem přesvědčen, že vaše laboratoře/praktický tým budou i nadále poskytovat kvalitní péči vašim pacientům.

Poskytněte mi prosím potvrzení o zůstatku všech účtů a také certifikát Pôle Emploi. Také vás žádám, abyste mi poskytli pracovní osvědčení, které sleduje moji kariéru ve vaší laboratoři/firmě.

Ještě jednou děkuji za všechny příležitosti, které jste mi dal. Na čas strávený ve vaší laboratoři/kabinetu si uchovám skvělé vzpomínky. Přeji vám skvělé pokračování.

S pozdravem,

 

[Obec], 27. ledna 2023

                                                            [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „resignation-for-personal-reasons.docx“

resignation-for-personal-reasons.docx – Staženo 4067krát – 15,85 KB

 

Příklad rezignačního dopisu od lékařského tajemníka pro profesní a osobní rozvoj

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

                                                                                                                                          [Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Pane / Vážená paní,

Tímto vám zasílám svou rezignaci z mé pozice [Obsazená pozice] v laboratoři/kabinetu, pozici, kterou zastávám od [Datum přijetí].

Moje rozhodnutí dát výpověď je motivováno mou touhou pokračovat v osobním a profesním rozvoji. I když jsem se v rámci vaší struktury hodně naučil, věřím, že nastal čas, abych přijal nové výzvy a prozkoumal nové perspektivy.

Rád bych Vám poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevovali po celou dobu trvání mé smlouvy, a za kvalitu vztahů, které jsem s Vámi a mými kolegy dokázal udržovat. Rád bych Vás také ujistil o své ochotě dokončit přechod svých činností, abych co nejvíce usnadnil práci kolegům a kontinuitu činnosti.

V poslední den mé práce v laboratoři/kabinetu vás požádám, abyste mi laskavě zaslali potvrzení o závěrečné platbě, pracovní certifikát a certifikát Pôle Emploi.

Jsem samozřejmě k dispozici, abych s vámi projednal praktická opatření pro můj odchod a zajistil předání mých úkolů.

Přijměte prosím, paní/pane, výraz mého nejlepšího pozdravu.

 

[Obec], 27. ledna 2023

                                                            [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

 

Stáhněte si „resignation-for-change-medical-secretary.docx“

resignation-for-change-medical-secretary.docx – Staženo 4130krát – 15,79 KB

 

Prvky, které je třeba zahrnout do dopisu o odstoupení, a dokumenty, které má zaměstnavatel předložit

Ve Francii, přestože neexistují žádná přísná pravidla ohledně obsahu výpovědi, důrazně se doporučuje uvést určité informace, jako je datum, totožnost zaměstnance a zaměstnavatele, zmínku „Dopis o výpovědi“ v předmětu, datum ukončení smlouvy a případně důvod odstoupení. Časté je také vyjádření vděku zaměstnavateli za získané pracovní zkušenosti.

Je však bezpodmínečně nutné zajistit, aby byly zaměstnanci na konci pracovní smlouvy předány potřebné dokumenty, jako je pracovní osvědčení, osvědčení Pôle Emploi, zůstatek na jakémkoli účtu a v případě potřeby dokumenty týkající se sociální ochrany. . Tyto dokumenty umožní zaměstnanci uplatňovat svá práva a využívat výhod sociální ochrany.