Co je to strategie a k čemu slouží? Co je dnes strategické? Jak porozumět hlavním současným mezinárodním problémům? Jak provést analýzu strategické situace? Jak se rozhodnout v nejisté budoucnosti?

Více než třicet osobností, výzkumníků, učitelů, praktiků strategických otázek vás povede při vaší reflexi opíráním se o konkrétní a emblematické případy z různých oblastí strategických otázek: základy strategické reflexe, politicko-vojenské otázky, mezinárodní strategie scény, současné hrozby… Tato volba pedagogiky příkladem umožňuje uvést do perspektivy tradičně vyučované teoretické pojmy

Po absolvování tohoto kurzu budete lépe porozumět problémům životně důležitým pro naši společnost. Budete také schopni lépe rozlišovat, co se týká dlouhého času a co krátkého času, třídit na podstatné a sekundární, zejména ve značném množství informací, které všichni denně dostáváme, upřednostňovat zájmy různých zúčastněných aktérů. . Budete schopni vyvinout své vlastní čtecí a analytické mřížky, zaujmout nezbytný pohled na situaci a uvést ji do perspektivy, abyste mohli činit nejlepší rozhodnutí.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Práce v oblasti životního prostředí a územního plánování