MOOC se bude věnovat studiu kritického myšlení. Výzvy posledně jmenovaných jsou pro současné společnosti rozhodující. Opakujeme, že musíme bojovat proti předsudkům, tmářství a dokonce fanatismu. Ale myslet, kritizovat přijaté názory, přijímat je, se člověk nenaučí až po osobní práci reflexe a zkoumání. Natolik, že tváří v tvář zjednodušujícím, konspirativním, manichejským tezím jsme často ochuzeni o zdroje, protože jsme se ve skutečnosti nenaučili myslet a argumentovat.

Často však podceňujeme obtížnost svobodného a kritického myšlení. To je důvod, proč se kurz bude postupně rozvíjet a řešit stále složitější otázky. Zpočátku půjde o analýzu různých aspektů kritického myšlení v jeho vztahu k politice v širokém slova smyslu. Poté, jakmile si osvojíte základní pojmy, budou představeny některé stručné prvky historie kritického myšlení. Poté přejdeme k hlubší analýze témat, která jsou bytostně spjata s problémem kritického myšlení: sekularismus, schopnost správně argumentovat, svoboda projevu a ateismus.

Tento MOOC má tedy dvojí poslání: získání určitých znalostí nezbytných k plnému pochopení výzev kritického myšlení a pozvání k samostatnému myšlení ve složitém světě.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Komunikujte v multikulturním prostředí