Fenomén „uberizace“ ovlivňuje mnoho hospodářských odvětví. Výuka řízení není výjimkou. Je třeba říci, že to zákonodárce podpořil ve prospěch cíle demokratizace řidičského průkazu. U zákona č. 2015–990 ze dne 6. srpna 2015 o růstu, aktivitě a rovnosti ekonomických příležitostí (články 28 až 30), známého jako „Macronův zákon“, musela tato demokratizace projít liberalizací řidičský výcvik. Za tímto účelem se několik opatření obsažených v tomto zákoně snažilo modernizovat vztahy mezi studenty a autoškolami, zejména tím, že těmto státům nabízí možnost uzavírat smlouvy v dematerializované podobě s výhradou předchozího dokončení hodnocení žáka učitelem v prostorách nebo ve vozidle zařízení. Na základě této legislativy se objevily dematerializované platformy nabízející volným uchazečům o řidičský průkaz spojení s nezávislými učiteli (obvykle vykonávajícími svou činnost v režimu mikropodnikatelů) jednání, které by mělo být dobrovolné, ale ve skutečnosti pronájem studijního vozidla studentovi, přičemž platforma je odměňována provizí obdrženou na internetu

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Zpracování textu pomocí aplikace Microsoft Word 2016 Část 1