Print Friendly, PDF ac E-bost

Rheolwr siop, sylwais trwy wyliadwriaeth fideo bod un o fy gweithwyr yn defnyddio'r silffoedd heb dalu am yr hyn y mae'n ei gymryd. Rwyf am ei danio oherwydd ei ladradau. A allaf ddefnyddio'r delweddau o'r camera gwyliadwriaeth fel tystiolaeth?

Gwyliadwriaeth fideo: nid oes angen gwybodaeth gweithwyr am sicrhau diogelwch eiddo ac adeilad

Dans une affaire soumise à l’appréciation de la Cour de cassation, une salariée engagée en qualité de caissière-vendeuse au sein d’un magasin contestait l’utilisation d’enregistrements de vidéosurveillance, lesquels apportaient la preuve qu’elle commettait des vols au sein du magasin. Selon elle, l’employeur qui met en place un dispositif de surveillance pour la sécurisation d’un magasin doit justifier de ce but exclusif pour se dispenser de consulter le CSE sur la mise en place du dispositif, à défaut le CSE doit être consulté et les salariés informés de son existence.

Dyfarnodd yr Uchel Lys nad oedd y system gwyliadwriaeth fideo a oedd wedi'i gosod i sicrhau diogelwch y siop, yn cofnodi gweithgareddau gweithwyr mewn gweithfan benodol ac nad oedd wedi'i defnyddio i fonitro'r person dan sylw yn y siop wrth arfer ei swyddogaethau. . Hynny…

DARLLENWCH  Y CANLLAW HANFODOL I HYFFORDDIANT [HEB GÔD]