Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae IFOCOP yn cynnig pum opsiwn hyfforddi wedi'u haddasu yn ôl eich amcan, eich statws, eich sefyllfa bersonol, ond hefyd y cyllid sydd ar gael i chi. Canolbwyntiwch heddiw ar y Fformiwla Ddwys, cwrs diploma sy'n cyfuno pedwar mis o gyrsiau a phedwar mis o gymhwyso ymarferol mewn cwmni.

« Roeddwn yn chwilio am gwrs o lai na blwyddyn, gyda rhan ddamcaniaethol, ond hefyd un ymarferol, er mwyn cydgrynhoi fy sgiliau a fy ngwybodaeth. Rhoddais 100% i mi fy hun. Mae Nassima Bouazza, dysgwr mewn hyfforddiant “Rheolwr AD”, yn crynhoi'r nodweddion a'r buddsoddiad sy'n ofynnol i gychwyn ar y Fformiwla Ddwys a gynigir gan IFOCOP. Mynd i'r afael â gweithwyr a ceiswyr gwaith sy'n dymuno ailhyfforddi a chael ardystiad cydnabyddedig yn y maes wedi'i dargedu, mae'r fformiwla hon hefyd yn addas ar gyfer gweithiwr sydd eisoes â phrofiad yn y maes hwnnw, ond heb y diploma na'r lefel gyfrifoldeb ofynnol. Dyma achos Nassima Bouazza, a oedd yn ceisio cydgrynhoi ei gyflawniadau a dilysu diploma cydnabyddedig i ganiatáu iddo symud ymlaen i swydd Rheolwr AD.

Buddsoddiad personol sylweddol

Rheolwr rheoli wedi'i drwyddedu ar ôl 21 mlynedd mewn cwmni diwydiannol, cymerodd Karine San yr un cam er mwyn ennill hygrededd a hyder o ran recriwtwyr.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Sylfeini rheoli prosiect: Cyllidebau