Yn ei “Trosolwg Bygythiad Cyfrifiadurol”, mae’r Asiantaeth Genedlaethol Diogelwch Systemau Gwybodaeth (ANSSI) yn adolygu’r prif dueddiadau sydd wedi nodi’r dirwedd seiber yn 2021 ac yn amlygu risgiau datblygiad tymor byr. Er bod cyffredinoli defnyddiau digidol – yn aml wedi’u rheoli’n wael – yn parhau i fod yn her i gwmnïau a gweinyddiaethau, mae’r asiantaeth yn gweld gwelliant cyson yng ngallu actorion maleisus. Felly, cynyddodd nifer yr ymwthiadau profedig i systemau gwybodaeth a adroddwyd i ANSSI 37% rhwng 2020 a 2021 (786 yn 2020 o gymharu â 1082 yn 2021, h.y. bellach bron i 3 ymwthiad profedig y dydd).

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cyflwyniad i STAPS